ฟู้โกว๊ก
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  เสิ่นหยาง
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ ฮันนีมูนรำลึกปีที่ 31 / 4 วัน WE/VZ
ที่ตั้ง : ภูเก็ต
ราคาเริ่มต้นที่ 19,800 บาท - ต่อคน
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
*ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภูเก็ต
*ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน (หรือ 3 ท่าน ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
*ค่าอาหารตามรายการ, ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
*ค่าเรือยอร์ช ในการท่องเที่ยวทางทะเล
*ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยว 1,000,000.-บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)

เงื่อนไขการให้บริการ
มัดจำท่านละ 5,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

หมายเหตุ
*รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
*บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหานัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว

 
 
เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มที่
11 – 14 สิงหาคม 2560
19,800.-
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - ภูเก็ต - วัดพระทอง (พระผุด) - งานเลี้ยงต้อนรับ - กะรน ภูนาคา รีสอร์ท แอนด์ สปา
09:00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยสมายล์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
10:30 น.
เหินฟ้าสู่ จ.ภูเก็ต โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE273
11:55 น.
ถึง จ.ภูเก็ต ไข่มุกแห่งอันดามัน รถโค้ชปรับอากาศรอรับท่าน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่วัดพระทอง (วัดพระผุด) วัดเก่าแก่ของ จ.ภูเก็ต นมัสการพระผุด พระประธานที่ไม่เหมือนที่ใดในโลก หนึ่งใน UNSEEN IN THAILAND และฟังตำนานเรื่องราวเล่าขานของพระผุด ที่แฝงไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ เร้นลับน่าพิศวง ตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ จากนั้นนำท่าน สู่ที่พัก กะรน ภูนาคา รีสอร์ท แอนด์ สปา 4.5 ดาว ตั้งอยู่บนเชิงผานาคาที่สวยงาม ห้องพักคุณภาพ หรูหรา สไตล์วิลล่า ผสมผสานกับธรรมชาติ เอกลักษณ์โดดเด่น เฉพาะตัวแตกต่างไปจากห้องพักทั่วๆไป อยู่บนทำเลที่ เป็นส่วนตัว วิวทิวทัศน์ที่งดงามของทะเลอันดามัน ให้ท่านเติมเต็มประสบการณ์แห่งการพักผ่อน
ค่ำ
ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ “งานฮันนีมูนรำลึก ปีที่ 31” ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก อิ่มอร่อยกับเมนูรสเลิศ เพลิดเพลินไปกับการร้องเพลงคาราโอเกะ หลังจบงานอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง ล่องเรือยอร์ช สุดหรู สุดไฮโซ - เกาะไม้ท่อน - กะรน ภูนาคา รีสอร์ท แอนด์ สปา
เช้า
บริการอาหาร ณ ที่พัก หลังอาหารเดินทางสู่ท่าเรือนำท่านลงเรือยอร์ช ที่สะดวกสบาย หรูหรา มีความปลอดภัย เหมาะกับการพักผ่อนเป็นที่สุด พร้อมบริการเครื่องดื่มและผลไม้ตลอดการเดินทาง ชมทัศนียภาพของท้องทะเล อันดามันที่สวยงาม เรือเดินทางสู่เกาะไม้ท่อน เกาะส่วนตัวแสนโรแมนติก เกาะเล็กๆ อันแสนสงบ เหมาะกับคู่รักและครอบครัวที่ต้องการการพักผ่อน มีชายหาดขาวสะอาด ที่สามารถชมวิวได้ถึง 3 จังหวัด (ภูเก็ต พังงา กระบี่) อีกทั้งแนวปะการังชายฝั่งอันอุดมสมบูรณ์ ท่านยังอาจจะได้ พบกับครอบครัวโลมาที่มักแวะเวียนมาทักทายอยู่เป็นประจำ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ บาร์บีคิว หลังอาหาร อิสระเลือกพักผ่อน หรือเลือกดำน้ำชมปะการัง เล่นน้ำกับ ฝูงปลาน้อยใหญ่ ตามอัธยาศัย
14:00 น.
เรือออกเดินทางออกจากเกาะไม้ท่อน ผ่านชมวิวทิวทัศน์ของเกาะโหลน เกาะที่มีธรรมชาติสมบูรณ์เเละสวยงาม ผ่านแหลมพันวา ทิวทัศน์อันสวยงาม น้ำทะเลใสสะอาด และยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี
16:00 น.
เรือยอร์ชกลับถึงท่าเรือภูเก็ต นำท่านเดินทางกลับที่พัก
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก อิ่มอร่อยกับเมนูรสเลิศ หลังอาหาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง - พิพิธภัณฑ์ไทยหัว - มุกภูเก็ต - แหลมพรหมเทพ - วิว 3 อ่าว - งานเลี้ยงสังสรรค์ “ฮันนีมูนรำลึก ปีที่ 31” - กะรน ภูนาคา รีสอร์ท แอนด์ สปา
เช้า
บริการอาหาร ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านนมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง วัดคู่เมืองภูเก็ต เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป จากเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ คุณความดี ของหลวงพ่อแช่ม ในการเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวบ้านต่อสู้กับพวกอั้งยี่ ในสมัยรัชกาลที่ 5 จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว (แต่เดิมที่นี่เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต) เป็นแหล่งรวมเรื่องราวของชาวจีนโพ้นทะเล ที่อพยพเข้ามาพักพิง แสดงเรื่องราวการเดินทางของชาวจีนฮกเกี้ยน กวางตุ้ง ไหหลำ จากถิ่นกำเนิดสู่ภูเก็ต สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มสร้างตัว เช่น การทำเหมืองแร่ สวนยางพารา วัฒนธรรมการกินอยู่ เครื่องแต่งกาย ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนศึกษาแบบอย่างของผู้ประสบความสำเร็จ ผ่านชมย่านตึกเก่าโบราณสไตล์ชิโน-โปรตุกีส เสน่ห์ของตัวอาคารที่สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 ตกแต่งด้านหน้าอาคารด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปอย่างสวยงาม ซุ้มโค้งแบบโรมัน บานหน้าต่าง ช่องแสงลวดลายเรขาคณิต ยุคอาร์ตเดโคสุดสวย มีร้านขายผ้าปาเต๊ะ ผ้าลูกไม้ ร้านกาแฟ โรตีมะตะบะ และอีกมาก
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร แวะโชว์รูมมุกภูเก็ต ชมไข่มุกสีทอง เกิดตามธรรมชาติใหญ่ที่สุดในโลก ราคา 15 ล้านบาท นำท่านชมแหลมพรหมเทพ จุดชมวิวที่มีชื่อเสียง ทัศนียภาพอันงดงาม จากนั้นนำท่านชมวิวสามอ่าว จุดชมวิวที่มีชื่อเสียง ที่ท่านสามารถมอง เห็นหาดกะตะน้อย กะตะ กะรน เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวที่สวยงาม
ค่ำ
งานเลี้ยงสังสรรค์ “งานฮันนีมูนรำลึก ปีที่ 31” สนุกสนานในค่ำคืนแห่งความสุข อบอวลเติมเต็มไปด้วยความรัก เพลิดเพลินไปกับการร้องเพลงคาราโอเกะ มอบจี้ทองคำแด่ผู้โชคดีของ “งานฮันนีมูนรำลึก ปีที่ 31” หลังจบงาน อิสระพักผ่อนในค่ำคืนอันแสนโรแมนติก
วันที่สี่ พักผ่อน - โชว์ปลาโลมา - ช้อปปิ้งสินค้าของฝาก - ภูเก็ต - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร อิสระพักผ่อน
11:00 น.
ชมโชว์ความน่ารักและความแสนรู้ของเหล่าปลาโลมา ที่จะออกมา เรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ที่ DOLPHINS BAY PHUKET เป็น สถานที่โชว์โลมา แห่งแรกและแห่งเดียวของ จ.ภูเก็ต
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ของฝากพื้นเมือง อาทิ น้ำพริกกุ้งเสียบ, เม็ดมะม่วงหิมพานต์, อาหารทะเลอบแห้ง เป็นต้น สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต
18:15 น.
เหินฟ้าสู่กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียตเจ็ท VZ827
19:45 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info