ฟู้โกว๊ก
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หลิงจือ
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  มอสโก
 
     Information
สังสรรค์ครอบครัววีคเอนปีที่ 30 - 2 วัน 1 คืน
ที่ตั้ง : ประจวบคีรีขันธ์
ราคาเริ่มต้นที่ 4,790 บาท - ต่อคน
 
 
 

อัตรานี้รวม
© รถโค้ชปรับอากาศ   (รวมค่าประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง)
© อาหารตามที่ระบุในรายการ
© ค่าเข้าชมสถานที่
© ค่าห้องพักห้องละ 2  ท่าน  
© บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุการเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม     
{ ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ  
{ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีธุรกิจบริการ 3%
{ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, มินิบาร์ เป็นต้น

{ กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงแรมนอกเหนือรายการ

หมายเหตุ            รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่จะถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 
 
วันแรก กรุงเทพฯ – สมุทรสงคราม – วัดศรัทธาธรรม – ฟาร์มแกะ - ANNIVERSARY 30 th
06.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ หน้าบริษัทวีคเอนท์ ทัวร์ (ถนนพระราม 4) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง พร้อมบริการอาหารเช้าบนรถ (ด้วยอาหารกล่อง) นำท่านเดินทางสู่สมุทรสงคราม แวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดศรัทธาธรรม ที่มีอุโบสถไม้สักทองฝังมุกแท้รูปเรือสำเภา หนึ่งเดียวของเมืองไทย เป็นสถาปัตยกรรมทางศาสนาทีมีเอกลักษณ์สวยงามที่สุด จากนั้นนำท่านเที่ยวชมฟาร์มแกะสไตล์ยูโรคันทรี Swiss Sheep Farm ซึ่งเป็นฟาร์มแกะแห่งใหม่ของบรรยากาศแบบสวิส ท่ามกลางหุบเขา มีสนามหญ้าเขียวขจี มีฝูงแกะขนฟูหนานุ่มปุกปุย ที่คอยอวดกายให้ท่านได้ยลโฉมอย่างใกล้ชิด ให้ท่านได้ลูบคลำ ให้อาหาร ถ่ายรูปกันได้อย่างจุใจ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวเม็ดทราย หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก LONG BEACH CHA-AM HOTEL นำท่านเช็คอิน เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย อิสระตามอัธยาศัย
16.30 น.
เชิญร่วมกิจกรรม วีคเอนท์ ทัวร์ และสนุกสนานกับซุ้มเกมส์ต่างๆ (ด้านหน้าห้องแกรนด์บอลลูนของโรงแรม)
18.00 น.
เชิญท่านเข้าร่วมงานเลี้ยง สังสรรค์ครอบครัว วีคเอนท์ ทัวร์ ANNIVERSARY 30 th พร้อมรับประทานอาหารค่ำ ลุ้นรางวัลใหญ่ รถ ECO CAR และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย
23.00 น.
จบงานเลี้ยง พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
หมายเหตุ
ครบรอบ 30 ปี ที่ทุกท่านให้การสนับสนุน วีคเอนท์ ทัวร์ มาตลอด ต่อจากนี้ทุกๆ 5 ปี เรามาเจอกันอีกครั้ง
วันที่สาม ทำบุญตักบาตร – ตลาดน้ำ - ซานโตรินี พาร์ค - ช้อปปิ้งเอาท์เลท - กรุงเทพฯ
06.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะพระสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคล (กรุณาเตรียมของใส่บาตรไปด้วย)
07.30-08.30 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระเล่นน้ำที่ชายหาด หรือสระว่ายน้ำของที่พัก ตามอัธยาศัย
11.00 น.
ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศรอรับ จากนั้นนำท่านสู่ตลาดน้ำ ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศรัตนโกสินทร์ ย้อนยุค สนุกสนานกับการจับจ่ายซื้อของกันตามอัธยาศัย
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไฮ้เปียง หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ Santorini Park ชะอำ (ซานโตรินี พาร์ค) แหล่งช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ย่านหัวหิน–ชะอำ ท่ามกลางสถาปัตยกรรมที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก บรรยากาศอันงดงามของเกาะซานโตรินี ประเทศกรีซ ด้านในเป็นแหล่งช้อปปิ้ง สวนสนุก ฯลฯ ให้คุณได้ประทับใจในการเที่ยวแนวใหม่ จากนั้นแวะช้อปปิ้งที่ FN FACTORY OUTLET ได้นำสินค้าคุณภาพที่ผลิตส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
18.00 น.
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารนิวรสทิพย์ หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
22.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ ส่งท่านที่จุดนัดหมาย โดยสวัสดิภาพ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info