โฮจิมินห์
  ดานัง
  ฮานอย
  ไทเป
  ทบิลีซี
จีน   
  เฉิงตู
  เซี่ยงไฮ้
  เซียะเหมิน
  ไหหลำ
  กุ้ยหลิน
  คุนหมิง
  จางเจียเจี้ย
  จิ่งหง
  ฉงชิ่ง
  ชิงเต่า
  ซัวเถา
  ซีอาน
  ปักกิ่ง
  ล่องเรือแยงซีเกียง
  หนานจิง
  หนานหนิง
  หวงซาน
  อูรูมู่ฉี
  อู่ฮั่น
  โตเกียว
  โอซาก้า
  ย่างกุ้ง
  มอสโก
ลาว   
  หลวงพระบาง
 
     Information
สังสรรค์ครอบครัววีคเอนปีที่ 30 - 2 วัน 1 คืน
ที่ตั้ง : ประจวบคีรีขันธ์
ราคาเริ่มต้นที่ 4,790 บาท - ต่อคน
 
 
 

อัตรานี้รวม
© รถโค้ชปรับอากาศ   (รวมค่าประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง)
© อาหารตามที่ระบุในรายการ
© ค่าเข้าชมสถานที่
© ค่าห้องพักห้องละ 2  ท่าน  
© บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุการเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม     
{ ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ  
{ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีธุรกิจบริการ 3%
{ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, มินิบาร์ เป็นต้น

{ กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงแรมนอกเหนือรายการ

หมายเหตุ            รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่จะถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 
 
วันแรก กรุงเทพฯ – สมุทรสงคราม – วัดศรัทธาธรรม – ฟาร์มแกะ - ANNIVERSARY 30 th
06.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ หน้าบริษัทวีคเอนท์ ทัวร์ (ถนนพระราม 4) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง พร้อมบริการอาหารเช้าบนรถ (ด้วยอาหารกล่อง) นำท่านเดินทางสู่สมุทรสงคราม แวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดศรัทธาธรรม ที่มีอุโบสถไม้สักทองฝังมุกแท้รูปเรือสำเภา หนึ่งเดียวของเมืองไทย เป็นสถาปัตยกรรมทางศาสนาทีมีเอกลักษณ์สวยงามที่สุด จากนั้นนำท่านเที่ยวชมฟาร์มแกะสไตล์ยูโรคันทรี Swiss Sheep Farm ซึ่งเป็นฟาร์มแกะแห่งใหม่ของบรรยากาศแบบสวิส ท่ามกลางหุบเขา มีสนามหญ้าเขียวขจี มีฝูงแกะขนฟูหนานุ่มปุกปุย ที่คอยอวดกายให้ท่านได้ยลโฉมอย่างใกล้ชิด ให้ท่านได้ลูบคลำ ให้อาหาร ถ่ายรูปกันได้อย่างจุใจ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวเม็ดทราย หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก LONG BEACH CHA-AM HOTEL นำท่านเช็คอิน เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย อิสระตามอัธยาศัย
16.30 น.
เชิญร่วมกิจกรรม วีคเอนท์ ทัวร์ และสนุกสนานกับซุ้มเกมส์ต่างๆ (ด้านหน้าห้องแกรนด์บอลลูนของโรงแรม)
18.00 น.
เชิญท่านเข้าร่วมงานเลี้ยง สังสรรค์ครอบครัว วีคเอนท์ ทัวร์ ANNIVERSARY 30 th พร้อมรับประทานอาหารค่ำ ลุ้นรางวัลใหญ่ รถ ECO CAR และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย
23.00 น.
จบงานเลี้ยง พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
หมายเหตุ
ครบรอบ 30 ปี ที่ทุกท่านให้การสนับสนุน วีคเอนท์ ทัวร์ มาตลอด ต่อจากนี้ทุกๆ 5 ปี เรามาเจอกันอีกครั้ง
วันที่สาม ทำบุญตักบาตร – ตลาดน้ำ - ซานโตรินี พาร์ค - ช้อปปิ้งเอาท์เลท - กรุงเทพฯ
06.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะพระสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคล (กรุณาเตรียมของใส่บาตรไปด้วย)
07.30-08.30 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระเล่นน้ำที่ชายหาด หรือสระว่ายน้ำของที่พัก ตามอัธยาศัย
11.00 น.
ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศรอรับ จากนั้นนำท่านสู่ตลาดน้ำ ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศรัตนโกสินทร์ ย้อนยุค สนุกสนานกับการจับจ่ายซื้อของกันตามอัธยาศัย
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไฮ้เปียง หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ Santorini Park ชะอำ (ซานโตรินี พาร์ค) แหล่งช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ย่านหัวหิน–ชะอำ ท่ามกลางสถาปัตยกรรมที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก บรรยากาศอันงดงามของเกาะซานโตรินี ประเทศกรีซ ด้านในเป็นแหล่งช้อปปิ้ง สวนสนุก ฯลฯ ให้คุณได้ประทับใจในการเที่ยวแนวใหม่ จากนั้นแวะช้อปปิ้งที่ FN FACTORY OUTLET ได้นำสินค้าคุณภาพที่ผลิตส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
18.00 น.
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารนิวรสทิพย์ หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
22.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ ส่งท่านที่จุดนัดหมาย โดยสวัสดิภาพ
 
ข้อมูล
ข้อมูลการเดินทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง : (วว/ดด/ปป)
ผู้ใหญ่ 1 คน (P1A)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน (P1A1C)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม (P2A1C_WB)
ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม (P2A1C_NB)
ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว (P1A_SR) 
หมายเหตุ
P1A = ผู้ใหญ่ 1 คน
P1A1C = ผู้ใหญ่ 1 คน พักกับเด็ก 1 คน
P2A1C_WB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน มีเตียงเสริม
P2A1C_NB = ผู้ใหญ่ 2 คน พักกับเด็ก 1 คน ไม่มีเตียงเสริม
P1A_SR = ผู้ใหญ่ 1 คน พักห้องเดี่ยว
Print Info